Yazıları

Şeref Durugönül Mülkiye’den Baban lakabı ile mezun olmuş ve tüm hayatı boyunca bu lakabına uygun bir yaşam sürdürmüştür. Benim, merhum Şeref Durugönül’ü, gıyaben de olsa ilk tanımam ve sonraki karşılaşmalarımız onun hakkında çok[…]

Üniversiteli işsizliğinin had safhaya çıktığı, gençlerimizin yüksekokulu bitirmelerine, hatta bir takım ek bilgi ve becerilerle donanımlı hale gelmelerine rağmen günümüz Türkiye’sinde iş bulmakta büyük sorunlar yaşadıklarını görüyor, bu durumdan üzüntü duyuyor ve geleceğimiz[…]

Bu kavramla bizi rahmetli Turgut Özal tanıştırdı. Televizyondan dolma kalemini sallayarak ve gözlüklerinin üzerinden gözlerimizin taa içine bakarak, bir ülkenin kaynak sıkıntısı içerisinde olmasının, ülkenin gereksinimi olan projelerin gerçekleştirilmesi açısından bir engel oluşturmayacağını,[…]

2023 yılı için konulan 500 milyar dolarlık hedef, bu işle ilgili ilgisiz herkesi heyecanlandırmıştı. İddialı, ancak ülkemizin geçmiş performansı dikkate alındığında ve ekonominin büyüklüğü ile birlikte düşünüldüğünde ulaşılmayacak bir hedef değildi. Vakıf olarak[…]

Yazımıza geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız ilk yazımızı, yarışa nereden başladığımızı ve tarihsel gelişimi anlatarak sonlandırmıştık. Bu yazımızda ise ulaşılan noktadaki gerçekleri verilerle ortaya koyarak sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Peki, ne görüyoruz?[…]

Türkiye mutlaka 50 yıl öncesinin Türkiye’si değildir. Ciddi hamleler yapılmıştır. Tarım ülkesinden bir sanayi ülkesine evrilmiştir. Ancak yeterli midir? Bu sorunun cevabını verebilmek için çokça yapıldığı gibi göreceli olarak emsal alınabilecek bir ülke[…]

Ne kadar unutursak unutalım, hatta unutmak isteyelim, her şeye rağmen geçmiş, bizim bir parçamızdır. Zaman zaman özlemle, bazen hatırlamak istemeyerek, birçok kez dersler, ibretler çıkararak anılarımızla yaşarız. Burada sözü Sayın Ertuğrul Önen’e bırakıyoruz;[…]

Dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Türkiye İhracat Meclisi’nin ihracat rakamını Türkiye İstatistik Kurumu’ndan önce açıklamaları nedeniyle 2014 yılı ihracatının genel değerlendirmesini 4 hafta önce yaptık. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu kez ihracatla birlikte ithalat rakamını da açıklaması[…]

Ekonomik gelişmeler açısından geçen yıla damgasını vuran ve bu yılda vurmaya aday görünen iki önemli gelişme yaşadık. Bunlardan ilki ham petrol fiyatlarının son 6 – 7 aylık dönemde %60 gibi çok önemli bir[…]

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, lojistiği, geri hizmet olarak tanımlar. Askeri kökenli olup, askerin levazım, mühimmat, nakliye gibi her tür gereksiniminin karşılanması olarak ifadesini bulan bu kavram; ürün, servis ve emek türünden kaynakların, gereksinim[…]

Dış ticaretimize değerli hizmetler vermiş olan kişileri anmaya ve bu vesileyle onları yeni kuşakların belleğinde de yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yazımızı, dış ticaretin genç yaşta tepe noktasına ulaşan ancak çok zamansız kaybettiğimiz Güzay[…]

Yılsonu dış ticaret değerlendirmemizi genelde ihracat ve ithalat rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) resmi olarak açıklanmasından sonra yapmayı prensip edinmiştik. Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) ihracat rakamının hemen hemen kesin sayılabilecek bir isabetle[…]

  Fındık, % 90’ı ihraç edilen bir ürün olarak maliyet koşulları içeride oluşan, ancak dışarıda piyasa bulan bir maldı. Dünya ticaretinin nerede ise %70-80’lik bölümünü kontrol edecek bir büyüklükte, dünyada tek başına belirleyici[…]

8 Aralık tarihli yorum yazımızda inovasyon kavramı mercek altına alınmış ve inovasyonun “fayda üreten yaratıcı fikir” olduğunu vurgulamıştık. İnovasyon yaşamımızın çeşitli alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Özel yaşamımızda olduğu gibi kamusal alanda da ender de olsa[…]

Enerji, bir ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının en önemli öğelerinden biridir. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu günlük yaşamımızdan biliyoruz. Yaşamımızın olmazsa olmazıdır. Bireyler için olduğu gibi bu bireylerin toplamı olan milletler ve ülkeler[…]

“ACLAN AKKERMAN” Devletimizin dış ticaret teşkilatı hemen hemen Cumhuriyetle yaşıt köklü bir yapıdır. Ancak ne hikmetse çeşitli hükümetler döneminde hem bu teşkilatın yapısı ve ismi, hem de yer aldığı ana yapı birçok kez[…]

Günümüzde sıkca kullandığımız, hayatımıza giren, konferanslara, fuarlara konu olan “İnovasyon” konusunu bu yazımızda ele alacağız. Kısaca “yaratıcı yeni fikir” olarak tanımlayabileceğimiz inovasyonun uluslar arası düzeyde kabul gören tanımı OECD ile Eurostoat;’ın birlikte yayınladığı[…]

2007 yılı Eylül ayında 12 aylık bazda ihracatımızın 100 milyar doları aşması tarihi 1. TBMM binasında ihracatçıların yaptığı bir toplantı ile kutlanıyor. Dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen “100 milyar dolarlık[…]

Değerli Gençler, Ülkemizde işsizliğin, özellikle yüksek öğrenimli işsizliğinin son yıllarda gösterdiği artış sizlerin kariyer planlaması açısından çok daha dikkatli davranmanız gerektiğini ortaya koymaktadır. Dilerseniz önce sizlere bu konuda kendi yaşadıkları ve deneyimleri ile[…]

Geçen hafta 10 Kasım nedeniyle ertelediğimiz Ocak-Eylül dönemi dış ticaret verilerinin değerlendirmesini bu hafta sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce verilere bir bakalım. Ocak-Eylül  (Milyon Dolar) 2013 2014 Değişim Fark İhracat: 112.373 118.542 %5.5 6.169[…]

Bu haftaki yazımızda normal olarak yeni açıklanan üçüncü 3 aylık dış ticaret verilerini değerlendirmemiz gerekiyordu. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Atatürk’ü kaybının 76. yılı dolayısıyla bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anacağımız[…]

Kelime anlamı olarak bir nesnenin, varlığın duyu organlarımız yardımıyla beynimizce algılanması şeklinde tanımlayabileceğimiz imaj sözcüğü günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız bir kavramdır. İyi imajdan olduğu gibi kötü imajdan da söz ederiz. Uzun yılların algılarıyla[…]

İtibar çok önemlidir. Bugünkü gazetelerden birinde işadamı Cem Boyner’in bir sözü vardı. “İtibar kaybedeceğinize para kaybedin.” diyordu. Kesinlikle katılıyorum. Kaybedilen parayı çalışıp yeniden yerine koyabilirsiniz. Ancak İtibarınızı kaybetmişseniz bunu tekrar yerine koymak o[…]

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, yanında ekonominin çeşitli alanlarından sorumlu bakanlarla birlikte bir basın toplantısı yaptı. Ne gariptir ki makro ekonomik hedeflerde yapılan revizyonun açıklandığı bu toplantıda Ekonomi Bakanı unvanını taşıyan Nihat Zeybekci bulunmamaktaydı.[…]

ISKALANAN 8 YIL (Geçen haftadan devam) Değerli okuyucularımız, Vakfımızın başlattığı ve iki senede bir aksatmadan organize ettiği Dünya Türk İşadamları Kurultaylarının, DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’na devredilmesi bağlamındaki değerlendirmelerimize, Vakıf Başkanımız Sayın Ertuğrul Önen’den aktardığımız bilgilerle[…]

Ülkelerin, uluslararası ticaret piyasasında en böbürlendikleri parametrelerin başında, İngilizcesi “export-import ratio” olan, bizim dilimizde de “ihracatın ithalatı karşılama oranı” (veya daha kısa ifadesiyle “karşılama oranı”) şeklinde geçen olgu gelmektedir. Hatta bu böbürlenme -yurt[…]

Değerli okuyucular, ülkemizin 6 aylık dış ticaret sayıları kesinleşerek açıklandı. Tatil dönemine denk gelmesi itibariyle bu değerlendirme yazısının biraz gecikme ile yayımlanmasından dolayı özür diliyoruz. Ülkemizin dış ticaret performansını birlikte gerçekçi bir şekilde[…]

Türk ekonomisinin en önemli birimlerinden biri olan dış ticaret örgütü ve bu örgütün tarihsel yolculuğu gerçek bir Türkiye hikâyesidir. Büyük Atatürk ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için milli mücadeleyi örgütlerken, ülkenin ekonomisini de ihmal[…]

Ülkelerin zenginliğinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ile ölçülemeyeceği, öyle olsa Hindistan’ın ve ülkemizin zengin İsviçre’nin Lüksemburg’un fakir ülkeler kategorisinde yer alacağını, oysa, gerçek zenginliğin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan o ülkenin bireylerine[…]

Geçen hafta Dünyada ticaretin önündeki engellerin kalkmasına, ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesine paralel olarak dünya ticaretinin hızla büyüdüğünü ifade etmiş ve bizim, ülke olarak Dünya coğrafyasının hangi bölgeleri ile alışveriş yaptığımızı rakamlarla vermiştik.[…]

Dünya ticaret arenası, hukuk ve ticari uygulama engellerinin kalkması, iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesine paralel olarak hızla genişlemekte ve Dünya’nın her ülkesi, her bölgesi, geçen zamanla birlikte Dünya ticaret sahasında daha fazla ve[…]

  Bu yazı serisinin sonunda Türkiye üzerinde yanlışlar ve eksiklikler ile yapılması gerekenler konusunda kısa değerlendirmeler yapacağız. Bunlardan ilki Türkiye’nin küresel pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek için sanayi yapısının yenilemesinin kaçınılmaz olduğudur. Teknoloji[…]

Rekabetin Dünya ve Türkiye’de gelişimini ve bir ülkenin rekabetçi olmasının koşullarını geçen iki yazımızda irdeleyip sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir ülkenin rekabetçilik kimliğini oluşturan o ülkenin koşulları olduğu kadar, bu koşullarda doğan ve gelişen[…]

Gelelim Türkiye’ye, Dünya rekabet ortamının bir aktörü olarak Türkiye ne yapmıştır, yeri neresidir. Öncelikle şu hususu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemiz sanayi devrimini tarihsel ve kültürel nedenlerle ıskalamış Cumhuriyetin kurulmasından sonra ise korumacılık politikaları ile[…]

Bu gün her alanda olduğu gibi ülkeler arasında da çok hızlı, acımasız ve değişkeni bol bir rekabet ortamı vardır. Dilerseniz öncelikle günümüzde uluslararası ortam nasıl bir görünüm sunmaktadır, ne tür gelişmeler bu ortamı[…]

Türkiye’ye önemli hizmetler yapan, ama bunun ötesinde bir kanaat önderi, bir halk adamı olan Sakıp Sabancı’nın geçen Nisan ayında, kaybının onuncu yılını idrak ettik. Merhumu bu vesile ile bir kez daha sevgi ve[…]

Cumhuriyetimizin kuruluşunda İktisat Vekaleti bünyesinde yürütülen ihracata yönelik kamusal görevler, Bakanlar Kurulu yapısının ve Bakanlık isimlerinin değişmesi ile Ticaret Vekâleti, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, tekrar Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret[…]

Yazımıza, genellikle kullanılan bir deyişi başlık yaptık. Turizmin önemini kısa ve öz ifade eden bir deyiş. Turizm milli ekonomimiz için olduğu kadar siyasal sosyal açıdan da önem taşıyan bir faaliyet dalıdır. Turizm ekonomimiz[…]

1983 yılında dışa açılmaya bağlı bir kalkınma modeli ile bir dış ticaret ülkesi olma serüvenimiz başladı. Bu serüvenin başlamasının öncesinde ve sonrasında ülkemiz ihracatı ile ilgili görev yapmış ve sorumluluklar taşımış başkanımız Ertuğrul[…]

Değerli okuyucular, bundan böyle ülkemizin dış ticaretindeki çeyrek yıl değerlendirmelerine ve doğal olarak yıl sonu gerçekleşmelerine yorumlarımızda yer vereceğiz. Doğaldır ki, resmi veya gayri resmi kaynaklardan veriler elimize ulaştığında. Sizden şimdiden, zaman zaman[…]

Dış ticaret için malı üretir hazırlarsınız. Ancak, iş bununla bitmez, sıra yeni bir zahmetli aşama olan bu malların nakliyesine gelir. Ülkemiz Avrupa’nın en doğu köşesinde yer alması itibariyle klasik pazarı olan başta Almanya,[…]

Haftanın yorumunun değerli okuyucuları; bu hafta değişik kategorilerde ki ülkeleri seçerek, bu ülkelerde ki mevduat faiz oranlarını ve tüketici fiyatlarını bir tablo haline getirdik. 2002–2012 Yılları Mevduat Faiz Oranları (%) Tüketici Fiyat Artışları[…]

Haftanın yorumunun değerli okuyucuları, bu güne kadar çeşitli ekonomik verilerimizi uluslararası karşılaştırmalı olarak ele aldık. Özellikle Vakfımızın birincil uğraş alanı olan dış ticaret verilerini, bu verilerin oluşumundaki nedenleri geçen yorumlarımızda değerlendirmelerimizle sizlere aktarmaya[…]

Son haftalarda sıklıkla, ekonomimizin üreten ekonomi niteliğini kaybettiğinden, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranının kritik noktalara gerilediğinden, bu gelişmelerin sonucunda ise cari açık sorunu ile karşı karşıya kaldığımızdan söz ettik. Yatırım yapabilmek için her şeyden[…]

2013 yılı dış ticaret verileri açıklandı. Beklendiği gibi durum parlak değil. 151.9 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşan ihracatımız geçen yıla göre %0,4’lük bir azalma göstermiş deyim yerinde ise yerinde saymıştır. Buna karşılık ithalatımız[…]

Geçen hafta kurlar üzerinde durduk. Son 15 yılın nerede ise tamamında Türk lirasının “hard currency” diye tabir edilen uluslararası para birimi olarak kullanılan dolar, euro gibi paralar karşısında yüksek faiz politikaları ile birazda[…]

Son haftalarda özellikle dış ticaret açığı verdiğimiz bu durumun, dış ödemeler açığımızın en önemli nedeni olduğu ve kazanmadan harcayan bir ekonomiye yol açtığı ve sonuçta ekonomimizin dış kaynak ihtiyacının sürekli arttığı üzerinde durduk.[…]

Geçen haftalarda ağırlıklı olarak dış ticaret konularını ele aldık. Özellikle dış ticaret açığımızı ve nedenlerini irdeledik; diğer Dünya ülkeleri ile kıyaslamalarını yaptık. Dış ticaretin ihracat kaleminin bir ülkenin üretiminin ve rekabet gücünün en[…]

Dış ticaretle görevli bir eski bakan, sanıyorum bir hülyasını dile getirerek her ilden en az 1 milyar $ ihracat yapacağız demişti. Bu deyiş bize ihracatımızın iller itibariyle değerlendirilmesi fikrine götürdü. Ancak, yetkililer ne[…]

HAFTANIN YORUMU Yeni Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi 2 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi yetkilileri ile yaptığı basın toplantısında 2013 yılı ihracat rakamlarını açıklamış ve ihracatın ülkeler, sektörler ve fasıllar itibariyle değerlendirilmesini[…]

Geçen hafta ülkemizin, maalesef çok fazla dış ticaret açığı verdiğini ve 2012 gerçekleşmelerine göre altıncı sırada yer aldığımızı ancak ekonomik büyüklükler itibariyle bir değerlendirme yapılması halinde, durumumuzun, üzerimizde yer alan ülkelerden daha karamsar[…]

2012 verilerine göre dünya ticaret hacmi 18,4 trilyon $’lık bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2003 yılında, on yıl önce dünya ticaret hacminin 7,5 trilyon $ olduğu noktasından hareketle, geçen 10 yıl içerisinde artışın % 145[…]

 Almanya 357,021 km²’lik bir alanda 80,5 milyon insanın yaşadığı bir ülkedir. Nüfus olarak hemen hemen bize yakın, arazi büyüklüğü olarak ise yarımızdan daha küçüktür. Ancak, dünyanın en önemli bilim, teknoloji ve sanayi ülkelerinden[…]

Ülkemizin ihracatının ithalatını karşılamadığı ve sürekli dış ticaret açığı verdiğimizi, dolayısıyla dünyanın müzmin dış ticaret açığı veren ülkelerinden biri olduğumuzu geçen haftalardaki yorumlarımızda ayrıntılı bir şekilde ele almıştık. Bu hafta ithalatımızın, “Geniş Ekonomik[…]

Dış Ticaret Açığı (2) Geçen haftanın yorumunda ülkemizin tarihsel olarak dış ticaret dengesini değerlendirerek Cumhuriyet’in ilk dönemleri hariç genelde yüksek oranlı dış ticaret açığı veren bir ülke olduğumuzu ve bunun ekonomi için önemli[…]

Açıklanan, Eylül ayı dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin 9 aylık dış ticaret açığı 75,1 milyar $, Eylül’den Eylül’e 12 aylık dış ticaret açığı ise 95,1 milyar $ olarak hesaplanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yılları sayılabilecek[…]