Katkıları

Geçen Haftanın iyi yorumlar yapamadığım dış ticaret değerlendirmesinden sonra sıranın ayrıntılı incelemeye geleceğini ifade etmiştim. İşte bu hafta ayrıntılı incelememize ihracatla devam ediyorum. Dış ticaretin geneli için yaptığım olumsuz yorumların temelinde ihracatın yer[…]

Ertuğrul ÖNEN, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Başyardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda, fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, k.incir, pamuk, zeytinyağı gibi geleneksel, Devlet tarafından desteklenen ve aynı zamanda büyük ölçüde ihracata konu olan, hatta[…]

TÜRKİYE’NİN ORTAK ÜLKE STATÜSÜNDE HANNOVER SANAYİ FUARINA KATILIMI (1985) “O. Ertuğrul Önen’in Sen İşini Kış Tut, Yaz Çıkarsa Bahtına” ismini taşıyan kitabının “Azizim Bu Almanya Bizi Geçer” başlığını taşıyan bölümde de değinildiği üzere,[…]

INC (International Nut & Dried Fruit Council) Uluslararası Kuru ve Kurutulmuş Meyveler Konseyi’nin Hamburg’da yapılan genel kurulunda 1986 yılında Dünya Sert Kabuklu Meyvalar Konvansiyonunun fındığın anavatanı olan Türkiye de yapılması kararlaştırılmış ve gerek[…]

Büyük Atatürk’ün zamanında çıkarılan 9.6.1936 tarih ve 3018 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak kurulan ihracatçı Birlikleri geçen zaman içerisinde bir organizasyon geçirmedikleri için reforma ihtiyaç duyar[…]

Ertuğrul Önen’in “Sen İşini Yaz Tut, Kış Çıkarsa Bahtına” ismini taşıyan kitabının “Zoraki Atama” ve “Hiç Değilse Şu Bakanlığı Adam Edelim” başlıklarını taşıyan bölümlerinde anlatıldığı üzere, Önen arkadaşları olan Ersin Faralyalı’nın Bakan, Mahir[…]

Ertuğrul ÖNEN’in Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde, bakanlığın en çok eleştiri aldığı konu havaalanlarıdır. Yeşilköy, Antalya gibi göz önünde bulunan, dış hat trafiğinin yoğun olduğu havaalanları her gün yeni bir skandalla gazetelere manşet oluyorlardı.[…]

Ertuğrul Önen, Kuruluş Yasası Anayasa Mahkemesince iptal edilen, Müsteşarı bulunduğu Dış Ticaret Müsteşarlığının yeniden kurulmasını sağlayan yasa ile “şahsa bağlı kadroda müsteşar” nitelemesi ile memuriyet hayatının sonuna kadar “müsteşar” lığı tanınarak pasifize edilmiştir.[…]

Ertuğrul Önen, Türkiye dışında Türklerin en çok yaşadığı ülke olan Almanya’da iki kez toplam 8 yıl görev yapmış, işçi göçünün başladığı yıllarda öğrenim amacıyla bu ülkede bulunmuştur. İşte bu nedenlerle yurtdışındaki Türklerin sorunlarını,[…]

“MADE IN TURKEY” önemli bir kavramdır. Ülkemizin imajının, potansiyelinin, yaratıcılığının topyekûn ifadesidir. İşte bu kavram, O. Ertuğrul Önen’in kurucusu olduğu TDV (Türk Dışticaret Vakfı) ile DUTİV (Dünya Türk İşadamları Vakfı) adına imtiyaz sahibi[…]

Ertuğrul Önen, bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Avrupa Serbest Bölgesinin kurulması fikrinin sahibi, uygulayıcısı, isim babası ve ilk yönetim kurulu başkanıdır. ASB bugün Trakya’nın kalbinde iki milyon m2 lik büyüklüğü ile Türkiye’nin[…]