SORUN EĞİTİM ÇÖZÜM EĞİTİM

Cumhuriyetimiz kuruluşundaki heyecan kaybolmuş, gençleri umutsuzluğa itilmiş, birçok yarışta geri kalmış, sorunlar ve zorluklarla sınana sınana 100. Yılını doldurarak dalya demeye hazırlanıyor. Bu dönemin önemli bir bölümüne sorumluluklar da üstlenerek tanıklık etmiş olan yazar tespit ve değerlendirmeleri ile çoğumuzun duygu, düşünce ve yaşanmışlıklarına tercüman olmayı başarmış. Kitapta yer alan ilginç görüş, tespit ve değerlendirmeler tarihe not düşme görevinin yanında gençler ve araştırmacılar için de bir bilgi kaynağı değerindedir.

SUNUŞ

Yazarın Türk Dışticaret Vakfının internet dergisi için yazdığı haftalık yazılarının ilk bölümü 2018 yılı aralık ayında “Bir Bürokratın Gözünden – Biraz Ordan Biraz Burdan” ismiyle yayınlanmıştı. Bu tarihten sonraki yazıları ise bu ikinci kitapta bir araya getirilmiştir.

İlk kitapta yazıların yayınlandıkları tarihlere de yer verilerek, geçen zaman içerisinde bu yazılardaki görüş, öneri tespit ve değerlendirmelerin ne ölçüde isabet sağladığı hususu okuyucuların takdirine bırakılmıştı.

Görülüyor ki, ilk kitaptaki öngörü ve değerlendirmelerin isabet oranı yazara bu ikinci kitapta da aynı yöntemi uygulama cesaretini vermiştir.

Toplumun büyük çoğunluğunun değerlerine, duyarlılıklarına tercüman olan kitabın aynı zamanda araştırmacılar ve genç kuşaklar için bir kaynak değeri taşıdığı da görülmektedir.

Aralık 2022

O.Ertuğrul Önen’in “Sorun Eğitim Çözüm Eğitim” kitabını satın almak için: