Hakkında

Ertuğrul Önen’in Özgeçmişi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Meslek yaşamına T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde başladı. Bankanın yeni kurduğu Dış Muameleler Müdürlüğüne dış muameleler elamanı olarak lisan sınavı ile girdi. Aynı tarihlerde almanca dilinden girdiği “Devlet Lisan İmtihanı” nı başararak memuriyette 3 yıl ek kıdem kazandı.
Bankanın dış muameleler konusunda eleman yetiştirmek için açtığı 1 yıllık Dış Muameleler kursunu derece ile bitirdi. Daha Sonra yarışma sınavını ikincilikle kazanarak müfettiş yardımcısı olarak bankanın Teftiş Kuruluna geçti.
Aynı yıl girdiği ve birincilikle kazandığı yarışma sınavı ile Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 yıl sonra yeterlilik sınavını birincilikle kazanarak Bakanlık Müfettişi oldu.
Bu bakanlıkta daha sonra sırasıyla İhracat Genel Müdür Başyardımcılığı, İhracat genel Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra yurtdışı görevine atandı ve Hamburg Ticaret Müşaviri olarak 4 yıl görev yaptı. Yurtdışı görevinden döndükten sonra yeni kurulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında sırasıyla İhracat Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı (vekaleten) görevlerini üstlendi. Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri olarak atandığı Federal Almanya’nın Bonn kentinde 4 yıl görev yaptı.
Yurda döndüğünde Enerji ve Tabi Kaynaklar Müsteşar Yardımcılığı ve takiben Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı olarak görev üstlendi.
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ikiye ayrılması ile kurulan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ilk müsteşarı oldu. 1.11.1995 tarihinde kendi isteği ile kamu görevinden ayrıldı.
Memuriyet yıllarında, Tariş, Yapağı ve Tiftik A.Ş., Türkiye Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. ile Enerji Bakanlığı Maden fonunda yönetim kurulu üyesi olarak da görev aldı.
Özel sektörde değişik firmalarda yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev üstlendi.
Trakya Çorlu’da Avrupa Serbest Bölgesi’ni kurdu ve ilk yönetim kurulu başkanı oldu.
Türk Dışticaret Vakfı (TDV) ve Dünya Türk İşadamları Vakfı (DUTİV) nın kurucusu ve başkanıdır.
1996-2006 yılları arasında 6 kez düzenlenen Dünya Türk İşadamları Kurultaylarının kurucusu ve uygulayıcısıdır.
O. Ertuğrul Önen’in yayımlanmış beş kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.
Evli ve iki kız babasıdır.