8-DÜNYA TÜK İŞADAMLARI KURULTAYLARI ve DÜNYA TÜRK İŞADAMLARI VAKFI

Ertuğrul Önen, Türkiye dışında Türklerin en çok yaşadığı ülke olan Almanya’da iki kez toplam 8 yıl görev yapmış, işçi göçünün başladığı yıllarda öğrenim amacıyla bu ülkede bulunmuştur.

İşte bu nedenlerle yurtdışındaki Türklerin sorunlarını, taleplerini biliyordu. Görev yaptığı dönemlerde yakın ilişki içerisinde olduğu buradaki girişimcilerle temaslarından bir örgütlenme talebinin varlığını tespit etmiş ve bu yöndeki girişimlere destek vermiş, öncülük etmişti.

Devletteki aktif çalışma hayatını sonlandıracağı dönemde kurduğu Türk Dışticaret Vakfı’nın öncülüğünde tabii ağırlıklı olarak Almanya’daki, ancak, genel olarak tüm Dünya’daki Türk İşadamlarını bir çatı altında toplayarak sinerji yaratmak, yurtdışında yaşayan Türk nüfusunun en aktif kesimini oluşturan iş insanlarını örgütleyerek Türkiye’nin yurtdışında etkili bir Lobby gücüne sahip olmasının alt yapısını oluşturmaya çalışmıştır.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere Önen’in kurucusu olduğu vakıflarca ilki 1996 sonuncusu 2006 yılında olmak üzere her iki yılda bir toplam 6 kez “Dünya Türk İşadamları Kurultayları” gerçekleştirilmiştir.

60 ı aşkın ülkeden binlerle ifade edilen sayıda işadamının, başta cumhurbaşkanları, başbakanlar olmak üzere ilgili devlet görevlilerinin tamamının, Odalar Birliğinin, TUSİAD’ın katılımı ile sürdürülen bu organizasyonu üstlenmek üzere Dünya Türk İşadamları Vakfı hayata geçirilmiş ve Vakıf 10 yılı aşkın bir süre bu kurultaylara öncülük etmiştir.

Türkiye için çok önemli bir kazanım yaratabilecek bu imkânın nasıl yaratıldığının ve nasıl heba edildiğinin ayrıntılarını, O. Ertuğrul Önen’in Dorlion yayınlarından çıkan                “Sen İşini Kış Tut, Yaz Çıkarsa Bahtına” isimli kitabının “Iskalanan Fırsat” başlığını taşıyan bölümünde bulabilirsiniz.