Yazıları

Dünya ticaretinde olduğu kadar ülkemiz ticari yaşamında da yeri ve uygulama alanı olan kavramları incelemeye devam ediyoruz. Geçen hafta konumuz transit ticaretti. Bu hafta ise serbest bölgeleri ele alacağız. Serbest bölge, kısaca, bir[…]

Transit ticaret, bir ülkenin girişimcisinin 3. bir ülkeden aldığı malı kendi ülkesinden transit geçirerek veya kendi ülkesine ithal edip (reeksport) yahut hiç kendi ülkesine sokmaksızın diğer bir ülkeye satması olarak tanımlanmaktadır. Günlük söylem[…]

Eski Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma, Maliye ve Gümrük Bakanlarından Ekrem Pakdemirli’yi kaybettik. Bu nedenle merhum Pakdemirli ile ilgili duygu ve düşüncelerimi ve anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün, aradan uzun zaman geçmesi itibariyle Ekrem beyin daha[…]

İngilizce “clearing” sözcüğünden dilimize geçen bu kelime anlam itibariyle taraflar arasında takasa dayanan bir borç alacak ilişkisinin mahsuplaşma ile sonuçlandırılmasını ifade eder. Uluslararası ticarette iki ülke arasında aktedilen ticaret anlaşmalarında malların para kullanılmadan[…]

Hayatta karşılaştığımız öylesine durumlar vardır ki, hiç kusurunuz, yanlış bir davranışınız olmasa da hak etmediğiniz bir uygulamaya muhatap olmanız, hatta bedel ödemeniz işten bile değildir.                 […]

Kaynağı Latin, Yunan dillerine kadar uzanan ve günümüz yaşayan dillerinde de kullanılan bu kelime, dilimizde de kabul görmüş, yaygın kullanımı olan bir tanım haline gelmiştir. Sözlük anlamında baktığımızda Müsteşar, Genel Müdür, Vali, Büyükelçi[…]

50’li 60’lı yılların Türkiyesi yoksul, içine kapanık, ancak gururlu ve geleceğe umutlu bakan bir ülkeydi. Şehirlerarasında bırakın otoyolu, çift yol kavramının bile tanınmadığı dönemler. Yol eğer asfaltsa, tanımı; “kaymak gibi” idi. Ankara İstanbul[…]

Bu kavramı artık pek duymuyoruz. Geçmişte her yıl ihracat ve ithalat rejimi kararlarının açıklanması büyük bir ilgi ve heyecanla beklenirdi. İthalat Rejimi Kararı’nda yeralan kelimeler, noktalar, virgüller, listeler, dağıtım kriterleri birilerinin yolunu tıkarken,[…]

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) WEB sayfasında ihracat ve ithalatın 1997 yılı dahil ileriye doğru gerçekleşmeleri aylık olarak yer almaktadır. Son bir yıl içinde dış ticaretimizin ihracatta olduğu kadar ithalatta da aydan aya eridiğini[…]

Amacım geçmişin lise öğreniminin nostaljisini sizlere yaşatmak. Bunun için bu döneme ilişkin anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim okuduğum Sivas Lisesi özelinde o dönemin liseleri, lise yaşamı ile ilgili anılarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim[…]

Bu ifade, “Türk Malı”, “Türkiye’ de üretilmiştir” kavramının İngilizce karşılığıdır. Basit bir tanım ve bunun İngilizce karşılığı olarak nitelemekten öte çok önemli sembol bir kavramdır. Ülkemizi temsil eden değerlerimizden biridir. Bu nedenledir ki,[…]

Büyük Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 77. yıldönümünde 1938’in hüznünün sıcaklığı ile özlemle ve en derin saygı ve minnet duygularımızla bir kez daha andık. Atatürk büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve büyük meziyetleri[…]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 Eylül ayı rakamlarını açıkladı. Böylece 2015 yılının Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü üç aylık ve dolayısıyla bu yılın ilk dokuz aylık dış ticaret verileri kamuoyunun bilgisine sunulmuş oldu. Yorumlarımızı,[…]

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Büyük Atatürk’ün vizyoner yaklaşımı ile ülkenin kıt imkânlarının öncelikleri tayin edilerek en verimli şekilde kullanılması için planlı ekonomiye geçildiğini ifade ile bu uygulamaların sonuçlarına da kısmen değinmiştik. Türkiye’nin planlı[…]

Uzun yıllardır yaşamımıza girmiş olan bu kavramı önce kelime kelime irdeleyelim. Planın sözlük karşılığı “Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen olarak ifade edilmiştir”. Planlı ekonomi ise farklı şekillerde ifade edilebilmektedir.[…]

Ülkelerarası resmi ziyaretler ilginç sahneler barındırdığı gibi, mesajları, kuralları ile de öne çıkarlar. Katıldığım resmi ziyaretler içinde beni en çok etkileyenlerden biri ve belki birincisi 1977 yılı sonlarında Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köprülüler[…]

  Türkiye’nin eski ve köklü bankasıdır. Tarihi 19.yüzyıla kadar uzanır. O zamanlar Osmanlı toprağı olan bugünkü Sırbistan’ın Niş kentinin valisi olan Mithat Paşa, çiftçilerin, tefecilerin elinde ezildiğini görerek onları örgütlemiş ve katkılarıyla, ilki[…]

Kariyere ilk adım atılan yıllar, kimi zaman tatlı heyecanları ve mutlulukları, bazen acıları, hataları, başarıları ile hep anılarımızın ayrıcalıklı köşelerinden birindedir. O dönemlerin başarıları, hataları, rastlantıları geleceğimizi şekillendirmiştir. Kariyer başlangıcı denebilir mi ama[…]

İki haftadır eski Ticaret Bakanlarından merhum Teoman Köprülüler’i anlatıyorum. Teoman Beyle çok anım var. Ancak bunlardan ilginç olanları okuyucularımızla paylaşacağım. Yine bende iz bırakan bir anı ile devam etmek istiyorum. 1979 yılının bahar[…]

  Geçen haftada anlatmaya çalıştığım gibi Teoman Köprülüler gerçekten renkli bir kişilikti. Bir sosyal demokrat olarak o dönemin sosyalist blok ülkelerine ilgi duyuyor ve bu ülkelerle ikili ticari ilişkileri geliştirmek için çaba sarf[…]

Dış ticaret teşkilatı Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarından itibaren devlet yapısı içerisinde hep var olan bir görev alanıdır. ​ Başlangıçta iktisat vekâleti bünyesindeki ilgili birimler aracılığı ile yürütülen bu hizmet dalı, daha sonra Ticaret[…]

Ekonomiyle uzaktan yakından ilgilenen herkesin en çok duyduğu söylemlerden biridir. Özellikle, sık sık kaybedilene duyulan özlem veya kayıp nedeniyle duyulan korku ve kuşkular sonucu ülkemizde, günlük yaşamımızda daha fazla karşılaşırız bu kavramlarla. Türk[…]

Tören, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; 1. Bir toplulukta üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim; 2. Anma, kutlama, nişan, evlenme,[…]

İki ayrı yazı ile yurt dışındaki yurttaşlarımızın varlığını sayılarla ortaya koyduk. Bunların sorunlarını geçirdikleri aşamaları anlattık. Sonuçta yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde ve bilhassa Almanya’da önemli bir yurttaş varlığına sahip olmamıza karşın hiçbir[…]

Türkiye Cumhuriyetinin 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’i hayatını vakfettiği milletinin sevgi, saygı ve derin teessürleri arasında ebediyete uğurladık. Allahtan rahmet ve mekanının cennet olmasını diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağolsun. 9. Cumhurbaşkanımız bir devlet[…]

Geçen hafta yurt dışındaki vatandaşlarımızın yurt dışına yerleşme öykülerine ve bu göçün evrelerine ayrıntılı bir şekilde değinmiştik. Sonunda dışarıda yerleşik bu yurttaşlarımızın bulundukları ülkelerde sesimiz, gücümüz olup olamayacağı sorusu ile yazımızı noktalamıştık. Bugün[…]

Dışişleri Bakanlığımızın resmi web sitesindeki bilgilere göre toplam 5 milyon yurttaşımız yurt dışında yaşamaktadır. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın; — 4 milyonu Batı Avrupa’da, — 300 bini Kuzey Amerika’da — 200 bini Orta Doğu’da[…]

Türkçe karşılığı karmaşa olarak tanımlanan “kompleks” kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “hastalıklı davranışları ortaya çıkaran, kişinin bilincini az çok şartlandıran, genellikle çocukluk döneminde kazanılmış, baskı altında tutulmuş hatıra, duygu ve düşüncelerin bütünü” olarak[…]

Geçmişte müfettişlik önemli kariyer mesleklerden biri idi. Devlette sivil kesimin kurmaylığı gibi kabul görürdü. Birçok önemli kuruluşun ve bazı bakanlıkların üst kesim görevlerini müfettişlikte yetişmiş olanlara emanet etmek bir gelenek haline gelmişti. Devlet[…]

Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş yıllarındaki ekonomik serüvenini anlatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz, bu dizinin ilk yazısında “Misak-ı İktisadi” başlığı altında daha Cumhuriyet kurulmadan ülkenin refahı ve kalkınması için kolları sıvayan Cumhuriyetimizin kurucularının milletin temsilcileri ile[…]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk üç aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Bu verileri tablolar halinde vererek değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tablo: 1 Ocak – Mart Dış Ticaretimiz (Milyon ABD $)   İHRACAT İTHALAT[…]

Atatürk, Cumhuriyet’in devraldığı ekonomik mirasın bir enkaz olduğunun bilincindedir. Nitekim çeşitli söylemlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı bütün başarısızlıkların ve sonucunda çökmesinin temelinde ekonomik sorunların yattığını çok kez ifade etmiştir. Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu diğer[…]

Kurtuluş Savaşımızın önderi ve öncüleri sadece bir askeri ve siyasi kurtuluş mücadelesi vermemiş, aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlığı için de büyük mücadeleler vererek önemli kazanımlar sağlamışlardır. Kurtuluş Savaşı sonuçlanmış ancak barış henüz sağlanamamış,[…]

Kamu sektörü olsun, özel sektör olsun, “Fuar Anıları”, dış ticaretçilerin meslek yaşamlarında hep ilk sırayı işgal eder. Ülkemiz dış ticaret tarihinde bazı fuar katılımları “mihenk taşı” niteliğindedir. Bunlardan en başta geleni de, o[…]

Türk Ekonomi tarihinin önemli, çetrefilli ve maceralı bir ilişkisidir Döviz – Türk Lirası ilişkisi. Bu ilişkinin temelini 25 Şubat 1930 tarihinde kabul edilen Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanun oluşturur. Bu Kanun 3[…]

Şeref Durugönül Mülkiye’den Baban lakabı ile mezun olmuş ve tüm hayatı boyunca bu lakabına uygun bir yaşam sürdürmüştür. Benim, merhum Şeref Durugönül’ü, gıyaben de olsa ilk tanımam ve sonraki karşılaşmalarımız onun hakkında çok[…]

Üniversiteli işsizliğinin had safhaya çıktığı, gençlerimizin yüksekokulu bitirmelerine, hatta bir takım ek bilgi ve becerilerle donanımlı hale gelmelerine rağmen günümüz Türkiye’sinde iş bulmakta büyük sorunlar yaşadıklarını görüyor, bu durumdan üzüntü duyuyor ve geleceğimiz[…]

Bu kavramla bizi rahmetli Turgut Özal tanıştırdı. Televizyondan dolma kalemini sallayarak ve gözlüklerinin üzerinden gözlerimizin taa içine bakarak, bir ülkenin kaynak sıkıntısı içerisinde olmasının, ülkenin gereksinimi olan projelerin gerçekleştirilmesi açısından bir engel oluşturmayacağını,[…]

2023 yılı için konulan 500 milyar dolarlık hedef, bu işle ilgili ilgisiz herkesi heyecanlandırmıştı. İddialı, ancak ülkemizin geçmiş performansı dikkate alındığında ve ekonominin büyüklüğü ile birlikte düşünüldüğünde ulaşılmayacak bir hedef değildi. Vakıf olarak[…]

Yazımıza geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız ilk yazımızı, yarışa nereden başladığımızı ve tarihsel gelişimi anlatarak sonlandırmıştık. Bu yazımızda ise ulaşılan noktadaki gerçekleri verilerle ortaya koyarak sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Peki, ne görüyoruz?[…]

Türkiye mutlaka 50 yıl öncesinin Türkiye’si değildir. Ciddi hamleler yapılmıştır. Tarım ülkesinden bir sanayi ülkesine evrilmiştir. Ancak yeterli midir? Bu sorunun cevabını verebilmek için çokça yapıldığı gibi göreceli olarak emsal alınabilecek bir ülke[…]

Ne kadar unutursak unutalım, hatta unutmak isteyelim, her şeye rağmen geçmiş, bizim bir parçamızdır. Zaman zaman özlemle, bazen hatırlamak istemeyerek, birçok kez dersler, ibretler çıkararak anılarımızla yaşarız. Burada sözü Sayın Ertuğrul Önen’e bırakıyoruz;[…]

Dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Türkiye İhracat Meclisi’nin ihracat rakamını Türkiye İstatistik Kurumu’ndan önce açıklamaları nedeniyle 2014 yılı ihracatının genel değerlendirmesini 4 hafta önce yaptık. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu kez ihracatla birlikte ithalat rakamını da açıklaması[…]

Ekonomik gelişmeler açısından geçen yıla damgasını vuran ve bu yılda vurmaya aday görünen iki önemli gelişme yaşadık. Bunlardan ilki ham petrol fiyatlarının son 6 – 7 aylık dönemde %60 gibi çok önemli bir[…]

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, lojistiği, geri hizmet olarak tanımlar. Askeri kökenli olup, askerin levazım, mühimmat, nakliye gibi her tür gereksiniminin karşılanması olarak ifadesini bulan bu kavram; ürün, servis ve emek türünden kaynakların, gereksinim[…]

Dış ticaretimize değerli hizmetler vermiş olan kişileri anmaya ve bu vesileyle onları yeni kuşakların belleğinde de yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yazımızı, dış ticaretin genç yaşta tepe noktasına ulaşan ancak çok zamansız kaybettiğimiz Güzay[…]

Yılsonu dış ticaret değerlendirmemizi genelde ihracat ve ithalat rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) resmi olarak açıklanmasından sonra yapmayı prensip edinmiştik. Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) ihracat rakamının hemen hemen kesin sayılabilecek bir isabetle[…]

  Fındık, % 90’ı ihraç edilen bir ürün olarak maliyet koşulları içeride oluşan, ancak dışarıda piyasa bulan bir maldı. Dünya ticaretinin nerede ise %70-80’lik bölümünü kontrol edecek bir büyüklükte, dünyada tek başına belirleyici[…]

8 Aralık tarihli yorum yazımızda inovasyon kavramı mercek altına alınmış ve inovasyonun “fayda üreten yaratıcı fikir” olduğunu vurgulamıştık. İnovasyon yaşamımızın çeşitli alanlarında karşımıza çıkmaktadır. Özel yaşamımızda olduğu gibi kamusal alanda da ender de olsa[…]

Enerji, bir ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasının en önemli öğelerinden biridir. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu günlük yaşamımızdan biliyoruz. Yaşamımızın olmazsa olmazıdır. Bireyler için olduğu gibi bu bireylerin toplamı olan milletler ve ülkeler[…]

“ACLAN AKKERMAN” Devletimizin dış ticaret teşkilatı hemen hemen Cumhuriyetle yaşıt köklü bir yapıdır. Ancak ne hikmetse çeşitli hükümetler döneminde hem bu teşkilatın yapısı ve ismi, hem de yer aldığı ana yapı birçok kez[…]

Günümüzde sıkca kullandığımız, hayatımıza giren, konferanslara, fuarlara konu olan “İnovasyon” konusunu bu yazımızda ele alacağız. Kısaca “yaratıcı yeni fikir” olarak tanımlayabileceğimiz inovasyonun uluslar arası düzeyde kabul gören tanımı OECD ile Eurostoat;’ın birlikte yayınladığı[…]

2007 yılı Eylül ayında 12 aylık bazda ihracatımızın 100 milyar doları aşması tarihi 1. TBMM binasında ihracatçıların yaptığı bir toplantı ile kutlanıyor. Dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen “100 milyar dolarlık[…]

Değerli Gençler, Ülkemizde işsizliğin, özellikle yüksek öğrenimli işsizliğinin son yıllarda gösterdiği artış sizlerin kariyer planlaması açısından çok daha dikkatli davranmanız gerektiğini ortaya koymaktadır. Dilerseniz önce sizlere bu konuda kendi yaşadıkları ve deneyimleri ile[…]

Geçen hafta 10 Kasım nedeniyle ertelediğimiz Ocak-Eylül dönemi dış ticaret verilerinin değerlendirmesini bu hafta sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce verilere bir bakalım. Ocak-Eylül  (Milyon Dolar) 2013 2014 Değişim Fark İhracat: 112.373 118.542 %5.5 6.169[…]

Bu haftaki yazımızda normal olarak yeni açıklanan üçüncü 3 aylık dış ticaret verilerini değerlendirmemiz gerekiyordu. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Atatürk’ü kaybının 76. yılı dolayısıyla bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anacağımız[…]

Kelime anlamı olarak bir nesnenin, varlığın duyu organlarımız yardımıyla beynimizce algılanması şeklinde tanımlayabileceğimiz imaj sözcüğü günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız bir kavramdır. İyi imajdan olduğu gibi kötü imajdan da söz ederiz. Uzun yılların algılarıyla[…]

İtibar çok önemlidir. Bugünkü gazetelerden birinde işadamı Cem Boyner’in bir sözü vardı. “İtibar kaybedeceğinize para kaybedin.” diyordu. Kesinlikle katılıyorum. Kaybedilen parayı çalışıp yeniden yerine koyabilirsiniz. Ancak İtibarınızı kaybetmişseniz bunu tekrar yerine koymak o[…]

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, yanında ekonominin çeşitli alanlarından sorumlu bakanlarla birlikte bir basın toplantısı yaptı. Ne gariptir ki makro ekonomik hedeflerde yapılan revizyonun açıklandığı bu toplantıda Ekonomi Bakanı unvanını taşıyan Nihat Zeybekci bulunmamaktaydı.[…]

ISKALANAN 8 YIL (Geçen haftadan devam) Değerli okuyucularımız, Vakfımızın başlattığı ve iki senede bir aksatmadan organize ettiği Dünya Türk İşadamları Kurultaylarının, DEİK’in Ekonomi Bakanlığı’na devredilmesi bağlamındaki değerlendirmelerimize, Vakıf Başkanımız Sayın Ertuğrul Önen’den aktardığımız bilgilerle[…]

Ülkelerin, uluslararası ticaret piyasasında en böbürlendikleri parametrelerin başında, İngilizcesi “export-import ratio” olan, bizim dilimizde de “ihracatın ithalatı karşılama oranı” (veya daha kısa ifadesiyle “karşılama oranı”) şeklinde geçen olgu gelmektedir. Hatta bu böbürlenme -yurt[…]

Değerli okuyucular, ülkemizin 6 aylık dış ticaret sayıları kesinleşerek açıklandı. Tatil dönemine denk gelmesi itibariyle bu değerlendirme yazısının biraz gecikme ile yayımlanmasından dolayı özür diliyoruz. Ülkemizin dış ticaret performansını birlikte gerçekçi bir şekilde[…]

Türk ekonomisinin en önemli birimlerinden biri olan dış ticaret örgütü ve bu örgütün tarihsel yolculuğu gerçek bir Türkiye hikâyesidir. Büyük Atatürk ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için milli mücadeleyi örgütlerken, ülkenin ekonomisini de ihmal[…]

Ülkelerin zenginliğinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü ile ölçülemeyeceği, öyle olsa Hindistan’ın ve ülkemizin zengin İsviçre’nin Lüksemburg’un fakir ülkeler kategorisinde yer alacağını, oysa, gerçek zenginliğin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan o ülkenin bireylerine[…]

Geçen hafta Dünyada ticaretin önündeki engellerin kalkmasına, ulaşım ve iletişim imkânlarının gelişmesine paralel olarak dünya ticaretinin hızla büyüdüğünü ifade etmiş ve bizim, ülke olarak Dünya coğrafyasının hangi bölgeleri ile alışveriş yaptığımızı rakamlarla vermiştik.[…]

Dünya ticaret arenası, hukuk ve ticari uygulama engellerinin kalkması, iletişim ve ulaşım olanaklarının gelişmesine paralel olarak hızla genişlemekte ve Dünya’nın her ülkesi, her bölgesi, geçen zamanla birlikte Dünya ticaret sahasında daha fazla ve[…]

  Bu yazı serisinin sonunda Türkiye üzerinde yanlışlar ve eksiklikler ile yapılması gerekenler konusunda kısa değerlendirmeler yapacağız. Bunlardan ilki Türkiye’nin küresel pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek için sanayi yapısının yenilemesinin kaçınılmaz olduğudur. Teknoloji[…]

Rekabetin Dünya ve Türkiye’de gelişimini ve bir ülkenin rekabetçi olmasının koşullarını geçen iki yazımızda irdeleyip sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bir ülkenin rekabetçilik kimliğini oluşturan o ülkenin koşulları olduğu kadar, bu koşullarda doğan ve gelişen[…]

Gelelim Türkiye’ye, Dünya rekabet ortamının bir aktörü olarak Türkiye ne yapmıştır, yeri neresidir. Öncelikle şu hususu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ülkemiz sanayi devrimini tarihsel ve kültürel nedenlerle ıskalamış Cumhuriyetin kurulmasından sonra ise korumacılık politikaları ile[…]

Bu gün her alanda olduğu gibi ülkeler arasında da çok hızlı, acımasız ve değişkeni bol bir rekabet ortamı vardır. Dilerseniz öncelikle günümüzde uluslararası ortam nasıl bir görünüm sunmaktadır, ne tür gelişmeler bu ortamı[…]

Türkiye’ye önemli hizmetler yapan, ama bunun ötesinde bir kanaat önderi, bir halk adamı olan Sakıp Sabancı’nın geçen Nisan ayında, kaybının onuncu yılını idrak ettik. Merhumu bu vesile ile bir kez daha sevgi ve[…]

Cumhuriyetimizin kuruluşunda İktisat Vekaleti bünyesinde yürütülen ihracata yönelik kamusal görevler, Bakanlar Kurulu yapısının ve Bakanlık isimlerinin değişmesi ile Ticaret Vekâleti, Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, tekrar Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret[…]

Yazımıza, genellikle kullanılan bir deyişi başlık yaptık. Turizmin önemini kısa ve öz ifade eden bir deyiş. Turizm milli ekonomimiz için olduğu kadar siyasal sosyal açıdan da önem taşıyan bir faaliyet dalıdır. Turizm ekonomimiz[…]

1983 yılında dışa açılmaya bağlı bir kalkınma modeli ile bir dış ticaret ülkesi olma serüvenimiz başladı. Bu serüvenin başlamasının öncesinde ve sonrasında ülkemiz ihracatı ile ilgili görev yapmış ve sorumluluklar taşımış başkanımız Ertuğrul[…]

Değerli okuyucular, bundan böyle ülkemizin dış ticaretindeki çeyrek yıl değerlendirmelerine ve doğal olarak yıl sonu gerçekleşmelerine yorumlarımızda yer vereceğiz. Doğaldır ki, resmi veya gayri resmi kaynaklardan veriler elimize ulaştığında. Sizden şimdiden, zaman zaman[…]

Dış ticaret için malı üretir hazırlarsınız. Ancak, iş bununla bitmez, sıra yeni bir zahmetli aşama olan bu malların nakliyesine gelir. Ülkemiz Avrupa’nın en doğu köşesinde yer alması itibariyle klasik pazarı olan başta Almanya,[…]

Haftanın yorumunun değerli okuyucuları; bu hafta değişik kategorilerde ki ülkeleri seçerek, bu ülkelerde ki mevduat faiz oranlarını ve tüketici fiyatlarını bir tablo haline getirdik. 2002–2012 Yılları Mevduat Faiz Oranları (%) Tüketici Fiyat Artışları[…]

Haftanın yorumunun değerli okuyucuları, bu güne kadar çeşitli ekonomik verilerimizi uluslararası karşılaştırmalı olarak ele aldık. Özellikle Vakfımızın birincil uğraş alanı olan dış ticaret verilerini, bu verilerin oluşumundaki nedenleri geçen yorumlarımızda değerlendirmelerimizle sizlere aktarmaya[…]

Son haftalarda sıklıkla, ekonomimizin üreten ekonomi niteliğini kaybettiğinden, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranının kritik noktalara gerilediğinden, bu gelişmelerin sonucunda ise cari açık sorunu ile karşı karşıya kaldığımızdan söz ettik. Yatırım yapabilmek için her şeyden[…]

2013 yılı dış ticaret verileri açıklandı. Beklendiği gibi durum parlak değil. 151.9 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşan ihracatımız geçen yıla göre %0,4’lük bir azalma göstermiş deyim yerinde ise yerinde saymıştır. Buna karşılık ithalatımız[…]