DIŞ TİCARET DEVİ ALMANYA

almanya_munih

 Almanya 357,021 km²’lik bir alanda 80,5 milyon insanın yaşadığı bir ülkedir. Nüfus olarak hemen hemen bize yakın, arazi büyüklüğü olarak ise yarımızdan daha küçüktür. Ancak, dünyanın en önemli bilim, teknoloji ve sanayi ülkelerinden biridir. Üstün teknolojili sanayi gücünden kaynaklı olarak genelde ihracatta ve dış ticaret fazlası vermede dünya lideridir.

2012 Rakamlarına göre, Almanya’nın ihracatı 1 trilyon 96 milyar Euro (1.5 trilyon $), ithalatı ise 906 milyar € (1 trilyon 243 milyar $)dur. Almanya 2012 yılında 190 milyar € (261 milyar $) dış ticaret fazlası vermiştir.

27 üyeli Avrupa Birliği 2012 yılında 1 trilyon 686 milyar Euro ihracat yapmış olup, Almanya tek başına bunun % 65’i kadar ihracat yapabilme gücüne sahiptir. Avrupa Birliği 2012 yılında 1 trilyon 712 milyar € ithalat yaparak toplam 108 milyar €’luk bir dış ticaret açığı vermiştir.

Bu rakamlar Avrupa Birliği’nin ekonomik olarak esas taşıyıcı gücünün Almanya olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.

Almanya’nın dış ticaret gücünü ve yapısını göstermek üzere aşağıda bir tabloya yer verdik.

ALMANYA’NIN SEÇİLMİŞ ÖNEMLİ İHRAÇ KALEMLERİ VE BU KALEMLERE İLİŞKİN İTHALAT RAKAMLARI (2012) (MİLYAR €)

 

İHRACAT

İTHALAT

FARK

Gıda ve Yemler

46.349

36.632

6.717

Kimyasallar

195.135

72.657

122.478

İlaçlar

56.994

38.713

18.281

Metal Ürünler

37.572

24.103

13.469

Elektrik Malzemeleri

66.086

43.792

22.294

Makineler

165.633

69.822

95.811

Taşıt Araçları ve Parçaları

191.092

82.454

108.638

Diğer Taşıtlar

50.918

36.238

14.680

Toplam

809.779

407.411

402.368

Görüleceği üzere Almanya, dış ticaretinde seçtiğimiz 8 mal grubunun büyüklüğü 809 milyar €’ya ulaşmaktadır. Keza bu 8 mal grubunun dış ticaretinden Almanya 402 milyar € gibi çok önemli bir büyüklükte dış ticaret fazlası vermektedir.

Almanya’nın toplamda daha fazla dış ticaret fazlası vermesini engelleye en önemli etken bu ülkenin de bizim gibi enerji fakiri olmasıdır. 2012 yılında doğalgaz ve petrol ürünleri ithalatı 97,7 milyar €, ihracatı ise 8,9 milyar € olmuştur. Sonuçta, yaklaşık 90 milyar €’luk net ithalatçı konumundadır.

Türkiye’nin 2012 ihracatının 150 milyar $ civarında olduğunu ve bunun yaklaşık 110 milyar €’ya denk düştüğünü hesaplarsak, Almanya’nın 195 milyar €’luk “Kimyasallar”, 165 milyar €’luk “Makineler” ve 191 milyar €’luk “Taşıt Araçları ve Parçaları” kalemlerinin her birinin, ayrı ayrı bizim tüm ihracatımızdan daha büyük olduğunu görürüz.

Bir sanayi ülkesi olan Almanya’nın 46 milyar €’luk “Gıda ve Yem Ürünleri” ihracatı gerçekleştirdiğini ve 6,7 milyar €’luk fazla verdiğini, tütün üretimi olmamasına rağmen 3,7 milyar €’luk tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini ve bu kalemde 2,7 milyar € dış ticaret fazlası verdiğini de özel örnekler olarak belirtmek isteriz.

Almanya mutlaka özel bir örnektir. Ancak, bu örneğin bize gösterdiği gerçekler de aynı.

Teknoloji, know-how, marka yaratacaksınız ve kalite, kantite ve maliyet olarak rekabet edebilen bir üretim yapısına sahip olacaksınız.

Ayrıca, dünya ticareti yapacaksınız, yani üretmediğiniz malların da ticaretinden pay almaya, bu piyasalarda egemen olmaya çalışacaksınız.

Daha yapacak çok işimiz var.