DÜNYA VE BİZ

dış-ticaret-sertifika-programı2012 verilerine göre dünya ticaret hacmi 18,4 trilyon $’lık bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2003 yılında, on yıl önce dünya ticaret hacminin 7,5 trilyon $ olduğu noktasından hareketle, geçen 10 yıl içerisinde artışın % 145 olduğunu görürüz.

10 yıl önce dünya ihracat sıralamasında Almanya % 10 payla birinci, ABD % 9,6 payla ikinci, Japonya % 6,3’lük bir payla üçüncü sırada yer alırken, Çin % 5,8’lik bir payla dördüncü sırada yer almıştır.

Geçen on yıllık süre bu sıralamayı değiştirmiştir.

2012 yılında Çin % 11,3’lük bir payla birinci, ABD % 8,4’lük bir payla ikinci, Almanya % 7,6’lık bir payla üçüncü ve Japonya % 4,3’lük bir payla dördüncü olmuştur.

Çin bu 10 yıllık sürede ihracatını % 367,8 oranında arttırırken bu artış, ilk dört içinde yer alan ülkelerden Almanya için % 88,1, ABD için % 113,6, Japonya için ise % 69,3 olmuştur. Diğer bir ifade ile, geçen 10 yıllık süreyi ihracat artışı olarak Çin, fevkalade başarılı bir şekilde tamamlayarak zirveye çıkmıştır.

Aynı sürede ülkemiz ne yapmıştır? 2003 yılında Türkiye 46,6 milyar $ ve % 0,6 payla dünya ihracat sıralamasında 35.sırada yer alırken, 2013 yılında 152 milyar $ ile % 0,8’lik bir payla 32. Sıraya yükselmiştir.

Aynı dönemde dünya ihracatı % 145 artarken, ülkemiz ihracatı % 226 artmıştır. Dolayısıyla başarımız dünya ortalamasının üzerindedir.

Ne var ki, daha büyük başarıyı ithalatta göstermemiz, toplam başarımızın negatif hanesini kabartmıştır. 2003 yılında dünya ithalatında 69,3 milyar $’lık bir payla 25. sırada yer alırken, 2012 yılında 237 milyar $’lık bir büyüklük ve % 1,3’lük bir payla 21. Sıraya yükseldik.

İthalatımızın ihracatımızdan daha büyük oranlı ve hacimli bir artış göstermesi bizi dünya dış ticaret açığı veren ülkeler arasında üst sıralara tırmandırmıştır.

Bir fikir vermek üzere dünya ticaretinde büyük dış ticaret fazlası veren ülkelerle, önemli dış ticaret açığı veren ülkeleri aşağıya çıkardık.

Dış ticaret fazlası veren ülkeler 
 (Milyar $)

Almanya 240
S. Arabistan 232
Çin 231
Rusya 194
Norveç 74
Hollanda 65
İrlanda 54
Tayvan 31
Malezya 30
Güney Kore 28

Dış ticaret açığı veren ülkeler
(Milyar $)

ABD 790
İngiltere 216
Hindistan 196
Fransa 105
Japonya 87
Türkiye 85
Hong Kong 60
İspanya 41

Görüleceği üzere dış ticaret açığı veren dünya ülkeleri sıralamasında 6. Sırada yer almaktayız. İhracat büyüklüğümüz dikkate alındığında 85 milyar $’lık açık Fransa’nın 105, Japonya’nın 87 milyar $’lık açığından daha endişe yaratıcı bir büyüklük olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemizin ekonomik geleceği bu tablonun değiştirilmesini acilen zorunlu kılmaktadır.