GENİŞ EKONOMİK GRUPLARIN SINIFLAMASI”NA GÖRE BİR ANALİZ

ANTALYA LIMANI'NDAN CIN'E 1 MILYAR DOLARLIK DOGAL TAS IHRACATI

Ülkemizin ihracatının ithalatını karşılamadığı ve sürekli dış ticaret açığı verdiğimizi, dolayısıyla dünyanın müzmin dış ticaret açığı veren ülkelerinden biri olduğumuzu geçen haftalardaki yorumlarımızda ayrıntılı bir şekilde ele almıştık.

Bu hafta ithalatımızın, “Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması”na göre; yani, yatırım malları, ara malları ve hammaddeler ile tüketim malları ayırımına göre değerlendirmesini yapacağız.
1997-2001 yılları arasındaki 5 yıllık periyodda ithalatımız en düşük 40,7 milyar $ (1999) ile en yüksek 54,5 milyar $ (2000) arasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde yatırım malları, ithalatımızın en fazla % 23,4’ünü (1998), en düşük % 16,7’sini (2001), 5 yıllık ortalamada ise % 21,2’sini oluşturmuştur.

İkinci 5 yıllık periyodda bu rakamlar aşağıdaki gibidir:
– İthalatımız en düşük 51,5 milyar $ (2002), en yüksek 139,6 milyar $ (2006) olarak gerçekleşmiştir.
– Yatırım malları bu yıllarda toplam ithalatımızın en fazla % 17,9’u (2004), en düşük % 16,3’ü (2003) kadar olmuştur.
– Bu 5 yıllık ortalamada ise yatırım mallarının toplam ithalatımızdaki payı % 17,1’dir.
Üçüncü 5 yıllık değerlendirmeyi sizlere bırakarak, aşağıda 1998-2012 tablosunu toplu halde veriyoruz.

tablo

* Yüzde oranları, toplam ithalat içindeki payları göstermektedir.

Bu tablo ve tablodaki rakamlar, deyim yerindeyse sayfalarca konuşturulabilir. Bu tabloyu, bir de “Dahilde İşleme İstatistikleri” ile kombine ettiğimizde yorum malzememiz çok genişler.
Diğer yorumlarda buluşmak üzere.