HOLLANDA

Bu hafta küçük bir Avrupa ülkesini sizleri ilgilendiren yönleriyle tanımaya çalışacağız.

Bizim Hollanda, Avrupalıların Niederland (alçak ülke) olarak tanıdıkları yel değirmenleri ve kanalları ile ünlü bu ülke halkını Avrupa’nın Kayserilileri olarak tanımlasak yeridir. Bu küçük ulus herşeyden önce iyi tüccar olmalarıyla öne çıkmışlardır. 16’ncı yüzyıldan itibaren sahip oldukları güçlü deniz ticaret filosuyla İngiltere’nin güçlenmesinden önce dünyanın en önde gelen deniz ticaret ülkesi haline gelmişlerdir. Başarıları bununla sınırlı kalmamış Avrupa’nın ilk sömürgeci ülkelerinden biri olarak Uzakdoğu’da Endonezya, Seylan, Afrika’da Cape Town ve Amerika kıtasında Surinam, Hollanda Antilleri gibi çok büyük toprakları egemenliğine alarak buraların zenginliğini asırlar boyu ülkelerine taşımışlardır.

Hollanda Avrupa’nın Ren, Maas ve Scheldt gibi üç önemli nehrinin deltasında kurulmuş dümdüz bir ülkedir. En yüksek tepesi benim de çıkmak imkânı bulduğum 322 metrelik Vaalsberg tepesidir.

Hollanda’nın kapladığı alanın % 18’ini oluşturan 7.578 Km2’lik bölümü kanallardan ve sudan ibarettir.

Topraklarının % 40’ı deniz seviyesinin altındadır. Zaten bu nedenle Niederland (Alçak Ülke) diye adlandırılmaktadır. Mevcut topraklarının % 20’si denizlerden kazanılmıştır. Diğer bir ifade ile Hollandalılar kendi topraklarını kendileri oluşturmaktadır.

41.543 Km2’lik yüzölçümünün % 9.7’si yerleşim ve sanayi alanları, % 50.8’i tarım ve % 10.7’si ise orman ve ağaçlık alanlardan oluşmaktadır.

Hollanda, dünyanın önde gelen bir ticaret, sanayi ve tarım ülkesidir. Büyüklüğü hemen hemen Konya ilimiz kadar olan Hollanda Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır.

Hollanda 17.3 milyonluk bir nüfusla bu başarıya ulaşmıştır.

Nüfusunun % 79.7’si çalışabilir nüfus içerisine girmektedir. İşsizlik oranı % 4’ün altındadır.

Kişi başına milli geliri 55.041 ABD dolarıdır. Avrupa Birliği’nin dış ticaret fazlası veren ender ülkelerinden biridir.

2018 yılında 758 milyar dolar ihracata karşılık 661 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu yılda dış ticaret dengesi 97 milyar dolar dış ticaret fazlası ile sonuçlanmıştır. Kaldı ki ülke genelde dış ticaret fazlası vermektedir.. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi 2018 yılında 94.5 milyar euroluk ihracatı ile dünyanın ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır.

Bu ihracat içerisinde;

Milyar €
Çiçek soğanı ve süs bitkileri ihracatı 9.5
Et ve et ürünleri ihracatı 8.8
Süt ürünleri ve yumurta ihracatı 8.6
Sebze 7.3
Meyve İhracatı 6.2

düzeylerindedir.

Bu küçük ülkeyi ve verilerini ülkemizin verileriyle kıyaslayarak son sözü söyleyelim.

Türkiye Hollanda
Nüfus 83.154.957 17.290.688
Nüfus artış hızı (%) 1.4 0.74
Yüz ölçümü (km2) 783.562 41.543
Sektörel dağılım (%)    
Tarım  6,9 1.7
Sanayi  23,2 23.9
Hizmetler  69,9 74.4
Enflasyon (%) 15.0 1.6
İşsizlik (%) 13.3 3.0
GSMH (milyar $) 734.1 912.8
Kişi başına GSMH ($) 8390 55.041
İhracat (milyar $) 171.5 758
İthalat 202.7 661
Dış ticaret dengesi -31.2 +97

Nüfusu bizim % 20.8’imiz, yüz ölçümü % 5.3’ümüz kadar olan bu küçük ülkenin GSMH’ı bizden % 24.3 büyüktür. Kişi başına milli gelirde durum bizim için daha da kötüdür. Zira Hollanda’nın kişi başına milli geliri bizim 6.5 katımızdır.

Dış ticareti fazla vermekte olup enflasyonu makul düzeydedir.

Hollanda gibi bir ilimiz olsa bize yetecek. Ne dersiniz marifet denizden akılla, emekle kazanılan o topraklarda mı, yoksa o toprakların insanlarında mı?