NE KADAR ENFLASYON, O KADAR FAİZ

faiz-orani

Haftanın yorumunun değerli okuyucuları; bu hafta değişik kategorilerde ki ülkeleri seçerek, bu ülkelerde ki mevduat faiz oranlarını ve tüketici fiyatlarını bir tablo haline getirdik.
2002–2012 Yılları

Mevduat Faiz Oranları (%)

Tüketici Fiyat Artışları (%)

 

2002

2012

2002–2012 Ortalaması

2002

2012

2002–2012 Ortalaması

Almanya

2.32

0.57

2.36

1.4

2.1

1.7

Hollanda

3.32

0.57

2.36

3.9

2.8

1.8

İngiltere

3.99

0.84

3.35

1.3

2.8

2.4

Yunanistan

3.32

0.57

2.36

3.6

1.5

3.1

Çek Cumhuriyeti

2.00

1.02

1.30

1.9

3.3

2.4

A.B.D.

1.73

0.28

2.07

1.6

2.1

2.4

Güney Kore

4.95

3.70

4.32

2.8

2.2

3.1

Brezilya

19.14

7.91

13.47

8.5

5.4

6.6

Çin

1.98

3.00

2.62

-0.8

2.7

2.6

Malezya

3.21

2.98

2.93

1.8

1.7

2.3

Güney Afrika

10.77

5.44

7.92

9.2

5.7

5.9

Türkiye

50.49

16.35

23.97

45.1

8.9

13.3

Değerlendirmelerimize öncelikle tabloda yer verdiğimiz ülkeleri hangi gerekçelerle seçtiğimizi açıklayarak başlamak istiyoruz.

Görüleceği üzere tabloda Almanya, Hollanda gibi gelişmiş ve Euro bölgesine dâhil ülkeler; Yunanistan gibi sorunlu, ancak aynı şekilde Euro bölgesine dâhil bir ülke; İngiltere gibi, gelişmiş bir Avrupa Birliği ülkesi olmakla beraber Euro bölgesine dâhil olmayan bir üye; diğer gelişmiş Avrupa ülkeleri kategorisinde yer alan yeni bir Avrupa Birliği üyesi olan Çek Cumhuriyeti; dünya ekonomisinin belirleyicisi A.B.D; uzak doğunun önemli ekonomileri Güney Kore, Çin ve Malezya ile bizimle beraber kırılgan beşli içerisinde yer alan Brezilya ve Güney Afrika yer almaktadır.

Dünya ekonomisinin çok zayıf halkaları hariç hemen her kesiminin temsilcilerinin bu tablo içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.
Peki, bu tablo hangi şifreleri veriyor; bize ne diyor.

Kısa kısa ifade edelim;
1.Faiz oranları
– 2002-2012 yılları mukayesesinde tüm ülkelerde faiz hadleri, Çin haricinde önemli ölçüde gerilemiştir.
– En bariz gerileme Euro bölgesinde olmuştur.
– Beş kırılgan içerisinde yer alan Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye dışında faiz
hadlerinde çift haneli rakama sahip olan ülke yoktur.
– Kırılganlar içerisinde maalesef en yüksek oranla rekor bizim
– 2002–2012 yıllarını kapsayan 11 yıllık ortalamalara bakıldığında %1,30 ile Çek
Cumhuriyeti en iyi ortalamaya, A.B.D. %2,07 ile ikinci, Euro bölgesi ülkeleri ise %2,36 ile üçüncü en iyi ortalamaya sahipken ülkemiz %23,97 ile en kötü
ortalamanın sahibidir.

2.Tüketici Fiyatları
– Tüketici fiyatlarında da ilk tespitimiz gelişmiş batı ve uzak doğu ülkelerinde artışın tek haneli olduğu, bir istikrarın bulunduğudur.
– Yüksek oranlar ekonomik olarak kırılgan olarak nitelenen ekonomilerdedir ve yine bu alanda da 11 yılın ortalamasında çift haneli rakamları yakalayan tek ülke biziz.

3. Sonuç Değerlendirmesi
– Gelişmiş ekonomilerde faiz hadleri düşük olmakla beraber, enflasyon hadlerinin daha düşük kalması itibariyle faiz pozitiftir. Bu ülkelerin siyasi ve ekonomik istikrarı da göz önüne alınırsa tasarruf eğiliminin yüksek olması ve yatırıma kaynak ayırma potansiyelleri yüksektir.
– Kırılgan ekonomilerde ise yüksek oranlı enflasyon gerçekleşmeleri, yüksek oranlı faiz hadlerini teşvik etmekle beraber, paradan kaçma refleksi ile enflasyondan korunmak için paranın daha kısır alanlara yönelmesi (arsa, bina gibi gayrimenkul yatırımları) kaynak daralmasına yol açtığı gibi, var olan kaynağında yatırım için maliyetini yükseltmektedir.
– Türkiye’nin 2002–2012 yıllarını kapsayan 11 yıllık faiz hadleri ortalaması %23.97, tüketici fiyat artış oranları ortalaması ise %13.3dür. Aradaki %10.94lük fark düşündürücüdür.

Özellikle, Türkiye’ye yönelik sıcak para ilgisi dikkate alındığında, düşük enflasyonlu, düşük faizli bir ekonomi için birlikte dua edelim.