2013 DIŞ TİCARET VERİLERİ

dis-ticaret-verileiri

2013 yılı dış ticaret verileri açıklandı. Beklendiği gibi durum parlak değil.

151.9 milyar $’lık bir büyüklüğe ulaşan ihracatımız geçen yıla göre %0,4’lük bir azalma göstermiş deyim yerinde ise yerinde saymıştır. Buna karşılık ithalatımız bir önceki yıla göre %6,4’lük bir artışla 251,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. İthalatın bu artışını karşılayarak 2012 yılındaki ihracat/ithalat dengesini sağlayabilmek için 2013 yılında ihracatımızın %9,9 artış göstermesi gerekirken %0,4 azalma göstermesi ihracat/ithalat dengesini bozmuş ve ihracatımızın ithalatı karşılama oranı 2012 yılında %64,5 iken 2013 yılında %60,3 oranına gerilemiştir.

Doğaldır ki bu gelişme dış ticaret açığımızı 100 milyar dolarlar seviyesine yakalamıştır. 2012 yılında 84,1 milyar $ olan dış ticaret açığımız % 18,7’lik bir artışla 2013 yılında 99,8 milyar $ düzeyine çıkmıştır.

Bunun kısa tercümesi milli ekonomimiz üretip dış piyasaya sattığından 100 milyar dolar daha fazla dışarıdan mal almış ve bu oranda ek döviz ihtiyacı yaratmıştır.

İhracatımızın en önemli kalemi olan imalat sanayi ihracatının (2012 143,2, 2013 141,4 milyar $) 2013 yılında % 1,2 oranında azalması ihracatımızın kötü performansının başlıca nedenidir. Buna mukabil imalat sanayi ithalatımız ki bu kalem ithalatımızın en büyük kalemidir. (2012 176,2, 2013 196,8 milyar $) %11,7 artış göstermiştir.

İhracatımıza bölgeler itibariyle baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızın ilk sıradaki yerini koruduğunu ve bir önceki yıla göre % 6,2 artış gösterdiğini görüyoruz. AB ülkelerinin ithalatımız içindeki payı 2012’de %39 iken, 2013’de %41,5’e yükselmiştir.

Ancak, Asya özellikle yakın ve orta doğu ülkelerine ihracatımız 2013 yılında ciddi bir düşüşe geçmiştir. Çevremizde cereyan eden siyasi gelişmelerin, bunun sonucunda oluşan ulaşım zorluklarının ve bölgeye yönelik politikalarımızın, bu düşüşte etkili olduğunu düşünmekteyiz. Asya ülkelerinin 2012 yılında ihracatımızın içinde payı %34,8 iken %10,2 azalma ile 2013’de %31,4’e, Asya ülkeleri içerisinde yer alan yakın ve orta doğu ülkelerinin ise %16,1 gerileme %27,8’den %23,4’e indirmiştir.

2013 yılı ithalatımız içerisinde yatırım mallarının ithalatının %8.4, aramaları ithalatımızın %5.1, en dikkat çekici olanı ise tüketim malları ithalatımızın %13.9 ile en yüksek artışı göstermiş olmasıdır.

Tüketim malları ithalatımız 2012 yılında 26,7 milyar$ iken, 2013 yılında 30,4 milyar dolara yükselmiştir.

Tüketim malları grubu içerisinde binek otoları en yüksek artış oranına ulaşarak %25.4lük bir artışla 2012de 7,2 milyar dolardan, 2013de 9,1 milyar dolar düzeyine çıkmıştır.

Diğer dikkat çekici artış ise %16,7 ile yiyecek içecek maddelerinde yaşanmıştır. Yiyecek ve içecek maddeleri için 2013’te 1,6 milyar dolar ödedik.
Sonuç bu… Takdir sizin.