BÜYÜKLÜK ZENGİNLİK Mİ?

Çin Seddi 1

Geçen haftalarda ağırlıklı olarak dış ticaret konularını ele aldık. Özellikle dış ticaret açığımızı ve nedenlerini irdeledik; diğer Dünya ülkeleri ile kıyaslamalarını yaptık.

Dış ticaretin ihracat kaleminin bir ülkenin üretiminin ve rekabet gücünün en önemli göstergesi olduğunu, dış ticaret açığımızın diğer uluslararası ekonomik faaliyetlerimizle (turizm, hizmet v.s.) kapatılamamasının ödemeler dengemizi bozacağını ve sonuçta ekonomimizin çıkmaza gireceğini ifade ettik.

Bu gerçeklere rağmen son yıllarda ülkemizde Dünya Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla büyüklüğü açısından sıralamamızın sürekli gündemde tutulmasının ve Dünya’nın 17. büyük ekonomisi olmamız gerçeğinin bir övünç vesilesi olarak öne çıkarılmasının bizi bir refah toplumu konumuna getirecek bir faktör olup olmadığını basit örneklerle anlatmak istiyoruz.

Dünya’nın en büyük ekonomisi ABD’dir. Ancak kişi başına düşen gelir açısından en zengin kişiler, Dünya’nın büyük ekonomileri arasında sıralamaya giremeyen, Lüksemburg’da yaşıyor. Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi ise Çin’dir. Size soruyoruz, ortalama bir Çin vatandaşı mı daha refah içerisinde yaşıyor yoksa bu sıralamada Çin’in 46 basamak altında yer alan bir İrlanda vatandaşı mı?

Konuyu çok basitleştirerek anlatmak isteriz. 10 kişilik büyük bir aile düşünelim ve bu ailenin yıllık gelirinin 100.000 TL olduğunu varsayalım. İkinci bir ailemizin ise 3 kişiden oluştuğunu ve yıllık gelirinin 60.000 TL olduğunu kabul edelim.

10 kişilik ailede kişi başına yıllık gelir 100.000 / 10 = 10.000 TL iken; 3 kişilik ailede kişi başına düşen yıllık gelir 60.000 / 3 = 20.000 TL’dir.

Birinci ailemiz aile ekonomisi olarak diğerinden büyüktür. Ancak, kişi başına 20.000 TL’lik gelirle ikinci ailemiz daha iyi yaşam koşullarına sahip ve ekonomisi daha iyi olan ailedir.

Bu açıklamadan hareket ile büyük ekonomilerin değil, kişi başına daha fazla gelir sağlayan ekonomilerin zengin toplumlar olarak kabul edildiğinin bir kez daha altını çizmek isteriz.

Çin, Dünya’nın ikinci büyük ekonomisidir. Ama kişi başına düşen milli geliri 6.569 $’dır ve Dünya sıralamasında 87.dir. Keza Dünya’nın 10. büyük ekonomisi Hindistan’da kişi başına düşen milli gelir sadece 1.414 $’dır ve Dünya sıralamasında 146. sıradadır.

Bu yazının değerli okuyucularına basit bir soru yöneltiyoruz. Ekonomik büyüklük olarak bizden çok önde olan Çin ve Hindistan vatandaşlarının ekonomik gücüne mi sahip olmak istersiniz yoksa Dünya ekonomik büyüklükler sıralamasında adı anılmayan Lüksemburg veya ekonomisi bizden daha küçük olan İsviçre ve Norveç vatandaşlarının mı?

cizelge1

hasıla2