2014 YILI DIŞ TİCARET GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Türkiye İhracat Meclisi’nin ihracat rakamını Türkiye İstatistik Kurumu’ndan önce açıklamaları nedeniyle 2014 yılı ihracatının genel değerlendirmesini 4 hafta önce yaptık.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu kez ihracatla birlikte ithalat rakamını da açıklaması üzerine ithalatı ele alacağız ve genel bir dış ticaret değerlendirmesine de yer vereceğiz.

İşe 2014 dış ticaret performansımızı gösteren küçük bir tablo ile başlamak istiyoruz.

2014 Yılı Dış Ticaret Performansımız
(2013 ile kıyaslamalı)

 

İhracat (000$)

Değişim

(%)

İthalat (000$)

Değişim

(%)

Açık

(000$)

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%)

2014

157.715.040

3.9

242.223.959

-3.7

– 84.508.919

65.12

2013

151.802.637

-0.4

251.661.250

6.4

– 99.858.613

60.32

Önce iyi haberleri verelim. Her şeye rağmen 2014 yılında ihracatımız küçük oranlı da olsa artmış görünüyor.

İthalatımız ise yine küçük oranlı bir düşüş göstermiş ve bunun sonucunda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında yaklaşık 5 puanlık bir iyileşme görülmektedir. Dış ticaret açığımız geçen yıla göre %15.4 azalmıştır.

Kötü haberlere gelince, geçen yıl gerileyen ihracatımız bu yıl da, deyim yerinde ise, yerinde saymıştır. Bu performansla 2023’de 500 milyar dolarlık ihracat biraz daha Kaf Dağı’nın ardında kalmıştır.

İthalatımız azalmış, ancak, acaba bu iyiye mi işarettir?

Bunun cevabını verebilmek için ikinci bir tabloya gerek duyulmaktadır.

2014 Yılı İthalatı
Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre
(1.000$)

 

2014

2013

Genel İçinde Payı (%)

Değişim 2013/14 (%)

Yatırım Malları

  36.000.333

  36.771.127

14.82

-2.10

Hammadde (aramallar)

176.747.109

183.811.325

72.97

-3.85

Tüketim Malları

 29.023.370

  30.415.894

11.99

-4.85

Toplam

242.223.959

251.661.250

-3.75

Yatırım malları ithalatının azalışı, genel ithalat azalışının oransal olarak altında kalmıştır. Bir teselli sayılabilir. Ancak işleyen sanayinin çarklarını döndüren hammadde ve aramallar ithalatının ki, tüm ithalatımızın ¾’ünü oluşturmaktadır; yüksek oranlı düşmesi, üreten bir ekonomi için iyi bir gösterge değildir.

İthalatımızın kaynakları itibariyle incelenmesini ülke grupları ve ülkeler olarak iki tablo halinde bilginize sunacağız.

Ülke Grupları İtibariyle İthalat
(1.000$)

 

2014

2013

İthalat içerisinde Payı (%)2014

İthalat içerisinde Payı (%)2013

Önceki Yıllara Göre Değişim (%)2014

Önceki Yıllara Göre Değişim (%)2013

AB (28)

88.783.665

92.457.992

36.7

36.7

-4.0

5.5

Diğer Avrupa (AB Hariç)

35.405.464

41.319.229

15.0

16.4

-11.9

11.1

Kuzey Amerika

13.834.913

13.952.865

5.7

5.5

-0.8

-7.5

Yakın ve Ortadoğu

20.480.505

22.214.051

8.5

8.8

-7.8

3.8

Diğer Asya

56.163.099

54.648.319

23.2

21.7

-2.8

10.2

Diğerleri

27.556.313

27.068.794

11.4

10.8

1.8

5.8

Toplam

242.223.959

251.661.250

-3.7

6.4

Bu tablo şunu gösteriyor. İthalatımız daralırken ele alınan ülke grupları da bu daralmadan payını almış. Ancak, diğer Asya ülkeleri olarak nitelendirdiğimiz içerisinde Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu grup bu daralmadan etkilenmemiş ve ithalatımız içindeki payını % 21.7’den % 23.2’ye çıkarmıştır.

Ülkeler İtibariyle İthalat

 

İthalat (1000$)

Toplam İçinde Payı (%)

Bir Önceki Yıla Göre Değişim (%)

 

2014

2013

2014

2013

2005

2014

2013

Rusya

25.293.332

25.064.214

10.4

10.0

11.1

0.9

-5.9

Çin

24.918.238

24.685.885

10.3

9.8

5.9

0.9

15.9

Almanya

22.364.253

24.182.422

9.2

9.6

11.7

-7.5

13.0

ABD

12.727.481

12.596.170

5.3

5.0

4.6

1.0

-10.9

İtalya

12.055.916

12.884.864

5.0

5.1

6.5

-6.4

-3.4

İran

9.833.329

10.383.217

4.1

4.1

3.0

-5.3

-13.2

Fransa

8.122.565

8.079.840

3.4

3.2

5.0

0.5

-5.9

G. Kore

7.548.311

6.088.318

3.1

2.4

3.0

24.0

7.6

Hindistan

6.898.554

6.367.791

2.8

2.5

1.1

8.3

9.0

İspanya

6.075.844

6.417.719

2.5

2.6

3.0

-5.3

6.5

İthalatımızın yaklaşık %55’ini gerçekleştirdiğimiz bu 10 ülkenin rakamlarını incelediğimizde Avrupa ve ABD her iki yıla da yayılmasa dahi kayıplar yaşarken Çin, G. Kore ve Hindistan’ın Türkiye’deki pazar daralmasından pek etkilenmediklerini görüyoruz.

Bir diğer gerçek ise, son 10 yılda Çin’in ülkemizdeki Pazar payını %5.9’dan %10.3’e, Hindistan’ın ise %1.1’den %2.8’e yükselttiğidir. Buna karşın Almanya, son 10 yılda %11.7’den %9.2’ye, İtalya %6.5’den %5’e, Fransa %5’den %3.4’e gerileyerek önemli kayıplar yaşamışlardır.

Burada altını çizmemiz gereken gerçek ise, başta AB olmak üzere Avrupa ülkeleri ile dış ticaretimiz nispeten dengeli iken, Uzakdoğu ülkelerine karşı büyük oranlı açıklar vermekteyiz. Buna küçük bir tablo ile dikkat çekmek istiyoruz.

2014 Yılı Seçilmiş Uzak Doğu Ülkeleri İle Ticaretimiz
(1.000 $)

 

İthalat

İhracat

Açık

Çin

24.918.238

2.861.986

22.056.252

Hindistan

 6.898.554

  586.720

6.311.834

G.Kore

7.548.311

  470.733

7.077.578

Japonya

3.119.889

  375.737

2.824.152

Endonezya

2.043.471

 227.637

1.815.834

Tayvan

2.011.289

 132.861

1.878.428

Vietnam

2.089.896

168.149

1.841.747

Malezya

1.160.994

315.029

   845.965

Bangladeş

1.028.798

148.720

    880.078

Toplam

50.819.440

5.287.572

45.531.868

Seçilmiş bu 9 Uzak Doğu ülkesinden 2014 yılında toplam olarak yaklaşık 50.8 milyar dolarlık ithalat yapmışız. Buna mukabil, listede yer alan bu ülkelere toplam ihracatımız 5.3 milyar dolar dolaylarında kalmış. Açık 45.5 milyar dolar. Bu ülkeler ölçeğinde ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı % 10.44. Oysa 2014 yılında genel olarak, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı %65.12’dir.

Son bir söz: 2014 yılında verdiğimiz 84.5 milyar dolarlık dış ticaret açığının 45.5 milyar dolarlık kısmı, diğer bir ifade ile %53.85’i bu 9 ülkeden, tabii başta Çin’den kaynaklanmaktadır.

Bu yaraya mutlaka bir neşter vurmanın zamanı gelmiş, geçmektedir.